Bildbeskrivning

Marquard Fastigheter


 

Att bo hos oss :


Andrahansuthyrning

I vissa fall kan vi godkänna att du hyr ut din lägenhet i andra hand. För andrahandsuthyrning ska hyresvärden godkänna den som ska bo i andra hand. 

En andrahandsuthyrning ska vara tidsbegränsad och lägenheten kan inte överlåtas till andrahandshyresgästen.


Uthyrning i andra hand utan godkännande från hyresvärden kan du som hyresgäst bli uppsagd i enlighet med hyreslagen.


Felanmälan

Finns det fel i lägenheten måste detta anmälas till oss!

Akuta felanmälningar (tex vattenläcka eller totalstopp i avlopp) tas emot på tel 0708-66 67 10 eller 070-605 28 82.

Icke akuta felanmälningar tas emot per mail till info@marquard.nu


Hyresgäster ansvarar själv för byte av förbrukningsmaterial som tex kolfilter till fläkt, säkringar, glödlampor, glimtändare, lampor till kyl och ugn.


Husdjur

Sällskapsdjur är såklart trevliga men observera att de inte får störa övriga hyresgäster. Rastning av hundar sker utanför grönytor tillhörandefastigheten. Orsakar dina djur skador på lägenheten är det du som hyresgäst som får betala skadorna.


Sopsortering

Det är viktigt att hushållsavfallet sorteras för att undvika tex att tunnorna inte töms samt extra avgifter. Kostnader för felsortering kommer i slutändan att läggas på hyran. Se sorteringsguider för: 

Hässleholms kommun

http://www.hassleholmmiljo.se/fileadmin/user_upload/Dokument/PDF/Renh%C3%A5llning/Sorteringsguide_och_A-%C3%96/Sorteringsblad_A4_flerfamiljshus.pdf

Klippans kommun 

http://www.narab.se/kop/sort_guide.htm


Grovsopor körs på egen hand till återvinningscentral.

Har du inte möjlighet att på egen hand köra dina grovsopor till återvinningscentralen kan mindre mängder tas om hand av våra fastighetsskötare efter övereskommelse med hyresvärden. Hanteringen debiteras hyresgästen. 


Trivselregler

Trapphus, entré och källare

Cyklar, barnvagnar och andra föremål får inte stå på dessa ställen på grund av brandsäkerhetsskäl. Det ska även vara fritt framför ingångarna till trapphusen.


Mattor

Det är inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från balkongen. Använd mattställningar där det finns.


Tvättstugan

Tvättstugan är nog bland det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset. Följ reglerna noga  och var rädd om maskinerna när du tvättar. Glöm inte att städa ordentligt efter dig. Vid upprepad misskötsel kan du till och med bli avstängd från tvättstugan.


Mata inte fåglar

Det kan locka till sig råttor och möss.


TV-kanaler

Som hyresgäst har du tillgång till vissa analoga tv-kanaler, dessa kanaler ingår i hyran. Önskas fler kanaler går det att hyra tv-kort från Boxer via oss.

Hör av dig till hyresvärden för mer information.


Uppsägning / avflyttning


Uppsägning­stiden är 3 hela kalender­månader. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 31 december så har du kvar ditt hyreskontrakt t o m den 31 mars. Säger du upp ditt avtal mitt i månaden, så räknas din uppsägning från efterföljande månadsskifte. Exempel: säger du upp ditt avtal 15 juni så räknas uppsägningen från och med den 30 juni och löper sedan t o m 30 september.


Vill du säga upp din bostad?

Uppsägningen ska göras skriftligen på blankett "Uppsägning av bostad" och skickas antingen via post eller e-post. Blanketten hittar du längst ner på sidan. När vi fått in din uppsägning får du en uppsägningsbekräftelse hem skickad via e-post.


Uppsägning av bostad på grund av dödsfall

Vid dödsfall gäller lite andra regler när man säger upp kontraktet, då gäller en månads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att bostaden sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Sägs kontraktet upp senare så gäller tre månaders uppsägningstid, precis som vanligt. Observera att alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen. Vem som är ägare av dödsboet framgår av dödsboanmälan som du kan beställa från skattemyndigheten. Kopia på dödsboanmälan ska skickas in till oss ihop med uppsägningen.

 

Visning av lägenheten

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av hyresvärden för visning av din lägenhet. Tänk på att du som hyresgäst är skyldig enligt hyreslagen att visa din lägenhet under din uppsägningstiden.


BesiktningBesiktning

Besiktning av lägenheten kommer att ske i samband med att nycklarna lämnas tillbaka. Vi kommer då att titta på städning, evntuella skador, förråd mm.


Städning

Det är mycket att tänka på när du ska flytta! Vi skickar ut en checklista att följa vid flyttstädningen.Tänk på att städa ordentligt efter dig! Om du får anmärkningar på städningen kommer vi att fakturera dig för kompletterande städning, med en kostnad enligt städfirmans faktura. Du kan även ladda hem checklistan för städning bland blanketterna nedan, och ha som hjälp när du städar ur din bostad.


El

Kom ihåg att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar och be om en så kallad slutavläsning. Annars kan du bli felaktigt fakturerad från elbolaget.


Nycklar

ALLA nycklar och tvättlås/cylindrar ska lämnas in senast kl 12.00 på avflyttningsdagen. Om inte alla nycklar lämnas tillbaka, eller om de inte kommer in i rätt tid, kommer vi att fakturera dig kostnaden för ett nytt lås med tillhörande nycklar samt en arbetskostnad för låsbytet.

 

Utelåst

Kostnaden för att vi ska låsa upp åt dig under kontorstid 08.00 - 17.00 är 650 kronor. Övrig tid debiterar vi dig en kostnad på 1650 kr.

Vid låsöppning till din bostad måste du kunna legitimera dig så vi vet vem du är och att det verkligen är du som bor i lägenheten.


Om du behöver hjälp att öppna tvättstugan åt dig under kontorstid så debiterar vi dig en kostnad på 650 kr.

Observera att priserna kan komma att justeras, därför reserverar vi oss mot eventuella förändringar.


uppsgningbostad.pdf
Enter file download description here