Service/underhåll :

Mindre småfel som kan vänta, kommer att skjutas upp i väntan på en säkrare omvärld.

Vid mer akuta åtgärder gäller följande:

Lägenheten skall vädras innan vi kommer, samt att lägenhetsinnehavaren ska säkerställa att inga gäster eller andra människor finns i lägenheten. Max en person får finnas där, och ett avstånd på 2 meter ska hela tiden hållas till dem som utför underhållsarbetet.

Är ni sjuka eller har symptom så ska detta meddelas, och arbetet skjuts om möjligt upp.


Visning av lägenheter :

Ni kommer max två personer, inga övriga anhöriga är välkomna under rådande pandemi.

Vi tar inte i hand, och vi håller ett avstånd på minst 2 meter.

Vid sjukdom eller symptom hålls inga visningar, och ni är skyldiga att meddela oss detta. Istället kan Ni då sända ett ombud för att titta på lägenheten.